Tuesday, March 22, 2011

Gresso IPhone 4

Lux telefon dizyneri Gresso bu dəfə xanımlar üçün exclusiv  İPhone 4-ü dizyn etdi. Telefonun arxa hissəsində 200 yaşlı "Qara Ağac"-dan(Afrika materikinə xas) istifadə olunub. Bununla bərabər telefon 18 karatlıq çəhrayı qızıl, platin və ağ-qara brilyant daşlarla bəzədilib. Ön hissədəki düymə ətrafı qızılla çərçivələn 2 karatlıq briliyant daşla əvəz olunub. Telefonun arxa hissəsindəki bəzəkdə isə 6 karatlıq qara və 13 karatlıq ağ brilyantdan istafadə olunub.Beləki, bu möhtəşəm İPhone 4-ün bütün bu qiymətli daşlarsız variantı $10,000-dır.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...