Monday, February 14, 2011

Boutique Magazine in Azerbaijan Language

Dünyadakı lux xəbərləri oxumağı sevdiyim Boutique jurnalı demək olarkı Azərbaycanın ən uğurlu jurnallarındandır. Beləki, bu sevimli jurnal artıq Azərbaycan dilində də nəşr olunur. Yəni bundan sonra həm rus, həm də öz dilimizdə bu jurnalı oxuyub, maraqlı lux xəbərlərlə dünya görüşümüzü artıra biləcik. Bu da son nömrənin Azərbaycan dilindəki ilk nəşri.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...